solar gadgets

Solar gadgets

Gadgets op zonne-energie

Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Een vorm van duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie, een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn.

 

Solar butterfly

 

T3 solar robot kit

 

Solar robot kit 6 in 1

 

Sun Jar

 

Moonjar

 

Sun jar rose

 

Flip flap flower